การรับรองหรือการยืนยันเอกสารภาษาไอซแลนด์ที่จะต้องนำไปใช้ที่ประเทศไทย

สถานกงสุลไทย ตั้งอยู่ที่ถนน Keilufell 2 จะเป็นผู้ประทับตรารับรองเอกสารและใบรับรองภาษาไอซ์แลนด์ที่จะต้องส่งไปใช้ที่ประเทศไทย ก่อนที่จะส่งเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารตัวจริง, สำเนาหรือเอกสารแปลไปที่ประเทศไทยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการประทับตราจากที่ว่าการอำเภอ จากนั้นนำเอกสารไปที่กระทรวงการต่างประเทศ และสุดท้ายต้องประทับตราจากสถานกงสุล เพื่อเป็นการรับรองการประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศว่าการประทับตราของกระทรวงการต่างประเทศนั้น เป็นตราราชการของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ซึ่งได้ประทับตรารับรองเอกสารภาษาไอซ์แลนด์ และรับรองการประทับตราโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ซึ่งการประทับตรานั้นไม่ได้เป็นการรับรองข้อความ หรือเนื้อหาในเอกสารแต่อย่างไร

เอกสารแปล

เอกสารภาษาไอซ์แลนด์ที่ต้องแปลเป็นภาษาไทยนั้น หลังจากแปลแล้วเอกสารฉบับดังกล่าวจะต้องได้รับการประทับตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ, กระทรวงการต่างประเทศ และสุดท้ายจากสถานกงสุลรวมทั้งเอกสารตัวจริง เอกสารต่างๆที่จะต้องแปล สามารถติดต่อได้ที่คุณ     แอนเดรีย สมพิศ เสี่ยงบุญ (อ๊อด) ตั้งอยู่ที่ Fjallalind 107เมืองโคปาโวคคูร์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 564 5825และ 896 2170 

แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไอซ์แลนด์

Tolkegruppen Oversættergruppen
ที่เว็บไซต์  www.oversaettergruppen.dk
ติดต่อได้ที่: คุณ Björg Magnúsdóttir
ที่อีเมล์  bjorg@oversaettergruppen.dk
หมายเลขโทรศัพท์  + 45 384 16100 หรือที่มือถือ + 45 2494 9057
 

ที่เว็บไซต์ Oversættergruppen จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการแปลภาษาอังกฤษและภาษาไทยในข้างต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการจะได้ทำความรู้จัก และเรียนรู้ในการใช้บริการทางเว็บไซต์ และรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ ระยะเวลาและข้อมูลในการแปลเอกสาร  ตลอดจนค่าบริการในการปะทับตรานิติกรณ์เพื่อรับรองเอกสาร

ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ดังต่อไปนี้

1.   หากเอกสารที่จะคุณต้องการแปล ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล คุณจะต้องทำการสแกนเอกสารดังกล่าวนั้น โดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริง

2.   ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับชื่อที่เป็นภาษาไทย ที่ปรากฏในเอกสารนั้น จะต้องสะกดอย่างถูกต้อง และจำเป็นต้องส่งเอกสารที่สแกน ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง เพื่อจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดในการแปล เพราะชื่อในภาษาไทยมักจะสะกดแตกต่างกันได้หลายแบบ

3.   เอกสารที่สแกนแล้วจะต้องส่งไปที่อีเมล์: info@oversaettergruppen.dk

4.   จะทำการตอบกลับเพื่อแจ้งราคาค่าบริการ และระยะเวลาในการแปลเอกสาร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินค่าบริการ

5.   การชำระเงินค่าบริการเพื่อแปลเอกสารนั้น จะใช้วีธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้รับแปล ตรานิติกรณ์ที่ประทับในเอกสาร เป็นตราฯที่รับรองจากกรมการค้าประเทศเดนมาร์ก (เพื่อเป็นการรับรองว่าเอกสารที่แปลนั้น ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการของประเทศไอซ์แลนด์ อาทิเช่น กองควบคุมคนเข้าเมือง และกองทะเบียนประชากรแห่งชาติ) และเอกสารแปลจะถูกส่งกลับมาทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

6.   เอกสารที่แปลแล้ว จะถูกส่งกลับ โดยจะประทับตราเอกสารที่จำเป็น เอกสารจะถูกส่งกลับมาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนเอกสารแปลฉบับจริงจะส่งกลับมาแบบลงทะเบียน

Tolkegruppen Oversættergruppen จะให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการเป็นเงินตระกูลไอซ์แลนด์ดิก อาทิเช่น อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับการแปลใบสูติบัตร จะอยู่ที่ 7,000 โครนูร์ ค่าไปรษณีย์ 2,000 โครนูร์ และค่าประทับตรานิติกรณ์จะอยู่ที่ 11,000 โครนูร์ (จากรายละเอียดอัตราค่าบริการ ในเดือนพฤศจิกายน 2013)  

การปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศ 

ขั้นตอนในการประทับตราของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อนำเอกสารเพื่อรับการประทับตรา ก็จะต้องมารับในวันรุ่งขึ้นเวลาหลังเที่ยง(ในวันและเวลาราชการ) หาข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมเป็นต้นได้ที่(กรุณาคลิกที่นี่) utanrríkisráðuneytið

ค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราเอกสาร 

เอกสารแต่ละฉบับที่กงสุลต้องประทับตรานั้น จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม เอกสารฉบับจริงและฉบับแปลจากฉบับจริงนั้น จะจ่ายค่าธรรมเนียมเอกสารเพียงหนึ่งใบ ไม่ว่าจะต้องประทับตราทั้งสองใบ กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียม และไม่รับบัตรเครดิต

Keilufell 2, 111 Reykjavik - Sími 823 2676 / 571 0224 
amol@talnet.is